Foreigners Consulting przykładowy cennik usług/prowadzonych spraw/ceny brutto

  1. Konsultacja/analiza dokumentów od Strony/klienta, zapoznanie z nimi i wspólne wybranie najlepszego rozwiązania dla Strony/klienta, zasugerowanie ewentualnych kwestii dalszych i/lub przedstawienie okoliczności sprawy, jak może zakończyć się przebieg danego postępowania w oparciu o analizę dokumentów/okoliczności. – 180 zł/jednorazowo/bez limitu czasu
Kompleksowe prowadzenie sprawy poprzez ustanowienia mnie pełnomocnikiem : ZAWIERA punkt 1

*zezwolenie na pobyt czasowy i/lub pracę (np. praca, działalność gospodarcza, spółka, oddelegowanie, wysokie kwalifikacje – blue card, połączenie z rodziną, inne) – 600 zł

* zezwolenie na pobyt czasowy STUDIA – 500 zł

*zezwolenie na pracę każdego typu (zawierające uzyskanie badania rynku pracy- Inf Starosty) – 400 zł

*zezwolenie na pobyt stały z Karty Polaka + osobny wniosek o świadczenia pieniężne z tego tytułu, całość – 600 zł

*zezwolenie na pobyt rezydenta – 800 zł

*oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy – 200 zł

*wiza (obejmuje przesłanie  kompletu dokumentów w oryginale do innego kraju) – 600 zł

*Inf Starosty- badanie rynku pracy – 200 zł

Uwagi:
  • podane kwoty są cenami brutto, nie zawierają opłat w urzędach oraz ewentualnych tłumaczeń przysięgłych na język polski które mogą być obligatoryjne.
  • każde prowadzone postępowanie np. pobyty czasowe, stałe zawierają wypełnienie wniosku, pomoc w zgromadzeniu dokumentów, zapisanie na wizytę w urzędzie, sprawdzenie kompletu dokumentów, uczestnictwo z cudzoziemcem podczas składania wniosku i odbioru karty pobytu. Osobiste przekazywanie odebranej decyzji na pobyt. Konsultację i doradzanie również w trakcie trwania postępowania za pośrednictwem e-mail, telefon, messenger.
  • prowadzenie postępowań w innych województwach nie obejmują stawiennictwa z cudzoziemcem podczas składania odcisków palców i odbioru karty pobytu. Jest to możliwe za dodatkową opłatą do uzgodnienia indywidualnie. W przypadku postępowań poza Krakowem cena usługi 20% niższa od podanej w cenniku.
  • każda sprawa/usługa może być prowadzona na terenie całego kraju za wyjątkiem osobistego stawiennictwa z cudzoziemcem, jest odstępstwo od tej zasady ale za dodatkową opłatą.
  • każda sprawa/usługa zawiera cenę opłaty skarbowej za pełnomocnictwo oraz koszty wysyłki do Państwa za pośrednictwem poczty polskiej. Również wysyłanie dokumentów do Państwa lub urzędów jest wliczone w cenę. 
  • prowadzenie spraw dotyczy obsługi bezpośredniej oraz zdalnej  (telefon e-mail), fax, pocztą tradycyjną.
  • cennik nie zawiera wszystkich oferowanych usług.