LEGALIZACJA POBYTU  na terytorium RP  :

*pobyt czasowy,

*pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – niebieska karta,

*pobyt stały,

*pobyt rezydenta długoterminowego UE,

*obywatela UE i członków jego rodziny,

UZYSKANIE STAŁEGO POBYTU PRZEZ OBYWATELA UE

LEGALIZACJA PRACY na terytorium RP

ZAMELDOWANIE

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z ZUS I US

NADANIE NUMERU PESEL, NIP, REGON

OBYWATELSTWO POLSKIE

WYCIECZKI ORIENTACYJNE

POMOC W ZAKŁADANIU KONT BANKOWYCH

INNE NP.  WYSZUKIWANIE DOMÓW, MIESZKAŃ, SZKÓŁ, SZUKANIE POMOCY DOMOWEJ

KOMPLEKSOWA RELOKACJA

PRZEDŁUŻANIE WIZY

Świadczę profesjonalną i kompleksową obsługę cudzoziemców w zakresie :

-wypełniania/przygotowywania dokumentów (wnioski, formularze),

-doradztwa (porady, konsultacje),

-reprezentacji przed urzędami, instytucjami.


100 % profesjonalizmu za dobrą cenę, terminowość, rzetelność.