Witaj w Foreigners Consulting!

Nazywam się Ilona Wójcik-Rak jestem byłym, wieloletnim pracownikiem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Posiadam ogromne doświadczenie w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców  starających się o pobyt w Polsce. W swojej pracy na stanowisku Starszego Inspektora Wojewódzkiego współpracowałam m.in. z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, organami ściągania (m.in. Straż Graniczna, Policja, Prokuratura) i wymiaru sprawiedliwości, placówkami dyplomatycznymi.

W trakcie pracy odbyłam liczne szkolenia mające na celu podnoszenie moich kwalifikacji zawodowych  np. „Prawa migrantów w praktyce” zrealizowane przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz PIP.  Szeroka problematyka prowadzonych postępowań w urzędzie wymagała ode mnie znajomości i właściwej interpretacji przepisów prawa prywatnego, publicznego oraz przepisów ustrojowych.

Gwarantuję prowadzenie sprawy z najwyższą starannością.

Zapraszam do współpracy

Ilona Wójcik-Rak